Kuvvet ve Hak

Denizde hayvanlar kendi cinsinden Karada insanlar kendi cinsinden

Zayıfı boğarlar yaşamak için Hikmet-i Aristo felsefe-i Çin

Burada birleşmiş gücü alkışlar Hak nedir acaba böyle şey mi var

Dikilen heykeller birkaç dağ taşı İşleyip oyarak milyonla başı

Yiyen bir ejderha timsâlidir o Kan içen bir zulmün taş hâlidir o

Mazlumlar oyarlar yine o taşı Alçıyı yoğurur bunca göz yaşı

Taştan bir yüreği taştan dökerler Sonra gün gelir taşa dikerler

Yenenle yenilen âlemidir bu Yiyenle yenilen âlemidir bu

Güçlü bir zulmü hak durduramaz yok Bir açın hâlinden anlamaz hiç tok

Güçleri yıkacak yine güçtür güç Güçsüz bir varlığın yaşaması güç

Fakat bu felsefe doğru mu asla İnsanı hayvandan ayıran mana

Yine bu savaşı hak için yapsın Kuvvete tapmasın tek hakka tapsın

Kuvvetli ol fakat zayıfı ezmek Yadelin yurdunda dolaşıp gezmek

Kastiyle değil de zayıfa hizmet Kastiyle güç bulup hakka et hürmet

Hayat bir cidâlden dedin ibaret Düşün ki önce sen bir insan idin

Ot gibi it gibi savaşma doğrul İnsanlık zevkini insanlıkta bul

Yemek bir kanundur sen de ye fakat Düşün ki yemeğe muhtaçtır sakat

Kör zayıf topal aç o avare de Çare bul yaşasın o biçâre de

Bir güneş kâfidir bütün dünyaya Nûrunu nârınla dökme gayyâya

Bir kerre yetişir beşere vatan Nedir bu didişme ömre semm katan

Kaynaklar ırmaklar suya kandırır Savaştan volkanlar yakar yandırır

Savaşı şanlı bir sefer mi sandın Cılızı çiğnemek zafer mi sandın

Kuvveti hakka sen yalancı şahit Tutarak eğlenme zulm sana ait

Kuvveti hakka sen hizmetçi eyle İnsanlık icâbı değil mi böyle

Hayvandan nebattan farklı ol farklı Fark arada garplı ya şarklı.

(Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi 7, Suat Engüllü, Makedonya Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997, s. 141-142)

ŞiirPacwork Operation