MISIONI & VIZIONI

Të jemi udhërëfyes dhe ti institucionalizojmë vlerat që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe rëndësinë e njeriut, arsimimin e tij, shkencën në përgjithësi duke përfshirë aspektin kërkimor në nivel Ballkanik. Krijimi i bashkëpunimit në mes kuadrove të profesionalizuara me struktura institucionale me sektorin lokal-civil.

Krijimi i kuadrove në bazë të së Mirës nga aspekti moral, të së Vërtetës nga aspekti shkencor si dhe të Bukurës nga ai artistik, përqafimi i këtyre vlerave nga shoqëria dhe qëndrimi gjithmonë nga ana e saj. Përgatitja e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e kuadrove të cilët përdorin gjykimin e shëndoshë, ndërgjegjen e pastërt dhe bukuritë e mbrendshme të njeriut që të krijohet individi i pjekur profesional dhe i gatshëm për kontribut shoqëror.

VLERAT

  • FOKUSIM TEK NJERIU SE QENIE PARËSORE
  • FOKUSIM LOCAL
  • UDHËHEQËSE NË VLERA
  • SINQERITET
  • BESUESHMËRI
  • PROFESIONALIZËM
  • PJESËMARRJE NË MENAXHIM

fe.jpg

Është i lindur në kryeqytetin e Maqedonisë, në Shkup. Emri i tij i vërtetë është Abdulfettah Rauf. Në mesin e popullit më shumë është i njohur me emrin Fettah Effendi, ndërsa në disa shkrime të tija personale ka përdorur edhe emrin Fettah Is’hak ose Fettah Is’hakoviç. Babai i tij Rauf Efendiu, një personalitet i njohur i familjes shkupjane Haxhi Isakut, dha përpjekjet më të mëdha që djali i tij të ndjekë një arsimim dhe edukim më të mirë.

ngjarjet

Trashëgimia e Përbashkët Osmane
Modernizimi Në Perandorinë Osmane
04 Tetor E PREMTE | ORA 14:30 | IBU

Akademia Shkupi Vjeshtë 2019

Moderniteti dhe Posmoderniteti në Ballkan Prof. DR. Ali Pajaziti
04 Tetor E Premte 17:00

Religjoni dhe Psikologjia - Prof. Dr. Musa Musai
4 tetor E Premte 18:30 -19:15

Shkenca Politike - Murat Aliu
5 tetor Shtunë, 10:00

Sfidat e Menaxhimit Modern - Dr. Bujamin Bela
5 tetor E Shtunë, 11:30-12:45

Bashkimi Evropian në shekullin XXI. - Deniz Memedi 5 tetor E Shtunë, 13:00

Tasavvufi dhe Ballkani - Mixhit Osmani
5 tetor E Shtunë, 14:30

Historia Moderne Shqiptare - Vali Kabashi
5 Tetor, E Shtunë, 15:30-18:00