Misyon & Vizyon

Balkan coğrafyasında kurumsal değerlerimizin rehberliğinde insanın gelişimi için eğitimi, bilimi, araştırmayı ve düşünceyi merkeze almaktır. Bununla beraber uzmanlaşmış kadro ve kurumsallaşmış yapı ile yerel ve sivil işbirliğini üretmektir.

İyi, doğru ve güzel olan ile inşa olmak, onu toplumsallaştırmak ve onun yanında yer almaktır. Aklın doğruyla, vicdanın iyiyle, insanın varlık içindeki duruşunun güzellik ile şekillendiği zerafet sahibi zarif insanları yetiştirmek, yetişmeleri için zemin hazırlamaktır.