Shoqata për Edukim dhe Mendim “Fettah Efendi” mbajti Kuvendin e V (pestë) me rradhë

Shoqata për Edukim dhe Mendim "FETTAH EFENDI" mbajti mbledhjen e rradhës me Kuvendin e saj me datë 12.01.2019 dita e shtunë. Me këtë rast u morrën disa vendime unanime në lidhje me procesin e zhvillimit të aktiviteteve të saj, në mënyrë si vijon:

  • Anëtarësimi i anëtarëve të rinjë në Kuvendin e shoqatës: Semran Murtezani, Zehra Saiti, Hacer Sulejman
  • Paraqitja dhe aprovimi i Programit të Aktiviteteve të Shoqatës për Edukim dhe Mendim “Fettah Efendi” për vitin 2018
  • Paraqitja, diskutimi dhe aprovimi i Programit të Aktiviteteve të Shoqatës për Edukim dhe Mendim “Fettah Efendi” për vitin 2019
  • Paraqitja, diskutimi dhe aprovimi i Buxhetit për Aktivitetet e Shoqatës për Edukim dhe Mendim “Fettah Efendi” për vitin 2018
  • Paraqitja, dhe aprovimi i Buxhetit për Aktivitetet e Shoqatës për Edukim dhe Mendim “Fettah Efendi” për vitin 2019
LajmePacwork Operation