Mbeldhja e dytë e Bordit Akademik

Në mbledhjen e Bordit Akademik të Akademisë Shkupi morën pjesë akademik, profesor dhe student post-universitar nga univerzitetet vendore: Universiteti i Tetovës, Universiteti Nënë Tereza, Universiteti i Evropës Juglindore, Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik. Në mbledhje ishin prezentë Kryetari i shoqatës Sevba Abdula, Kordinatori i Akademia Shkupit Dr. Bujamin Bela nga Universiteti Nënë Tereza, ndërsa nga Universiteti i Tetovës Prof. Dr. Musa Musai, nga Universiteti i Evropës Juglindore Prof. Dr. Ali Pajaziti, nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik prorektori Prof. Dr. Shener Bilal dhe Büşra Dillioglu, dhe akademik të tjerë Doç. Dr. Muhamed Ali, Ahmet Lokçe, Deniz Memedi, dhe nënkryetari i shoqatës Metin Xhelil. Gjithashtu morën pjesë edhe studentët Semran Murtezani, Zehra Saiti, Hacer Süleyman, Zehra Abdula dhe Melisa Buqi.

Tema të diskutimit ishin:

  1. Diskutime mbi problemet në përgjithësi të sistemit arsimorë në RMV për nga:
  2. Metodologjia e zhvillimit të arsimimit,
  3. Literatura,
  4. Problemet etike të akademisë,
  5. Pikpamjet studimore të pjesëshme / të përgjithshme, disciplinare /interdisciplinare, etj.
  6. Sygjerimet në lidhje me problemet e identifikuara ku mund Akademia Shkupi të fokusohet dhe të jep kontributin e saj në sferën e arsimimit plotësues.
  7. Vlersimet në lidhje me aktivitetet e Akademia Shkupit (seminaret, debatet e librit, fjalimet akademike dhe debatet e tjera etj), si dhe sygjerime mbi formatet e reja qoftë për nga përmbajtja, koha, forma dhe mënyrat e zhvillimit të aktiviteteve të Akademia Shkupit për vitet e ardhshme akademike.
LajmePacwork Operation