Filluan aplikimet për Akademia Shkupi

Aplikimet mbi Seminaret Vjeshtore 2019 në kuadër të Akademia Shkupi do të vazhdojnë deri më datë 21 Shtator (e shtunë). Gjithësej në këtë semestër do të mbahen 12 seminare në gjuhën shqipe dhe turke.

Akademia Shkupi në vete përmban seminare, debate të librit, prezantime të punimeve nga vetë studentët, etj. Akademia Shkupi me programin e saj arsimor ka për qëllim ngritjen dhe zhvillimin e një perspektive ndaj botës, ballkanit, qyteteve, shoqërive dhe ndaj njeriut si individ.

Seminaret Vjeshtore 2019 fillojnë me ciklin e shtatë në këtë semestër dhe synojnë të krijojnë një bashkim të studentëve univerzitar dhe post univerzitar me profesor të univerziteteve dhe lëmive të ndryshëme.

Ligjëratat, ditët dhe orët e Seminareve Vjeshtore 2019 të Akademisë Shkupi janë si në vijim:

Hyrje në Shkencat Islame - Prof.Dr. Murteza Bedir 27 Shtator, 14:30 -17:00

Modernitetiti dhe Posmoderniteti në Ballkan - Prof. Dr. Ali Pajaziti 27 Shtator, 04 Tetor, 11 Tetor, 18 Tetor, 25 Tetor, 01 Nëntor, e Premte, 16:30

Religjoni dhe Psikilogjia - Prof.Dr. Musa Musai 27 Shtator, 04 Tetor, 11 Tetor, 18 Tetor, 25 Tetor, 01 Nëntor, e Premte, 18:00

Sfidat e Menaxhimit Modern - Dr. Bujamin Bela 28 Shtator, 05 Tetor, 12 Tetor, 19 Tetor, 26 Tetor, 02 Nëntor, e Shtun, 11:30

Bashkimi Evropian në shekullin XXI. - Deniz Memedi 28 Shtator, 05 Tetor, 12 Tetor, 19 Tetor, 26 Tetor, 02 Nëntor, e Shtunë, 13:00

Shkenca Politike - Murat Aliu 28 Stator, 05 Tetor, 12 Tetor, 19 Tetor, 26 Tetor, 02 Nëntor, e Shtunë, 10:00

Historia Moderne Shqiptare- Veli Kabashi 28 Shtator, 05 Tetor, e Shtunë, 15:30-18:00

Tasavvufi dhe Ballkeni - Mixhit Osmani 28 Shtator, 05 Tetor, 12 Tetor, 19 Tetor, 26 Tetor, 02 Nëntor, e Shtunë, 14:30

Historia e Ballkanit (në turqisht) - Prof.Dr. Şener Billal 27 Shtator, 04 Tetor, 11 Tetor, 18 Tetor, 25 Tetor, 01 Nëntor, e Premte, 18:00

Historia Botërore (në turqisht) - Sevba Abdula 27 Shtator, 04 Tetor, 11 Tetor, 18 Tetor, 25 Tetor, 01 Nëntor, e Premte, 16:30

Hyrje në Historinë e Lindjes së Mesme (në turqisht)– Zahide Tuba Kor 28 Shtator, 05 Tetor, e Shtunë, 11:00-17:00

Teoritë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare (në turqisht) – Buşra Dilloğlu 28 Shtator, 05 Tetor, 12 Tetor, 19 Tetor, 26 Tetor, 02 Nëntor, e Shtunë, 10:00

Apliko për seminaret në gjuhën shqipe: https://forms.gle/7MaLnxAKTtAGU9MC8

Apliko për seminaret në gjuhën turke: https://forms.gle/sRoQS9MQU2K6KZza9

LajmePacwork Operation