Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ile 8 farklı Balkan ülkesinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu’nun Değerlendirme ve Kapanış Programı düzenlendi.

Bu kapsamda Osmanlı Ortak Mirasımız projesini hayata geçiren Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği yönetimi ve Osmanlı Ortak Mirasımıza katılan öğrenciler olarak programa katıldık.

Programa ayrıca TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Derneğimizin meclis üyesi Semran Murtezani arkadaşımız, projede gösterdiği üstün başarından dolayı 8 ülkede düzenlenen Balkan Gençlik Okulu kapsamda en başarılı katılımcı ödülüne layık görüldü. Kendisin tebrik edere, başarıların devamını dileriz.

Ayrıca, dernek başkanımız Sevba Abdula, 8 ülkeyi temsilen çok anlamlı bir konuşma yaptı.

Balkanlar'ın yüksek dağlar, geçilmez akarsular, derin vadilerin etkisinde birbirinden farklı nice topluluk, toplum, mezhep, etnisite ortaya çıkardığını ifade eden Abdula, "Coğrafyanın şekillendirdiği bu kadere 19.yy’daki modern devletin ulus devlete dönüşmesiyle birlikte 20.yy’da etkilerinin yoğun hissedileceği derin bir bölünmüşlük/ötekileştirme/önyargılar devreye girdi." dedi.

Üst kimlik çerçevesinde yüksek kültürün üretildiği bir arada yaşama pratiğinin örnekleri ile dolu coğrafya iki asırda içine kapalı topluluklar/toplumlar oluşturarak büyük bir gerileme dönemini ürettiğini belirten Abdula, şöyle devam etti:

"Oysa tarih bizlere hareketlilik ve etkileşimin belirleyiciliğini ortaya koymaktadır. Mal, sermaye, insan arasında hareketliliği ve topluluklar, toplumlar, medeniyetler arasında etkileşimi yüksek düzeyde tutan toplumların güçlü toplum-siyaset-ekonomi modeli oluşturarak medeniyet ürettiklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yakın tarihte bizim coğrafyamızın yanı başında Avrupa’da bu hareketlilik ve etkileşim yaşanırken Balkan coğrafyası tam aksi bir istikamet aldı."

Tarihin çok hızlı aktığı bu dönemde bölge içi ve bölge dışı hareketlilik ve etkileşim kanallarının açılması, desteklenmesi ve buna ek olarak kolektif hafızanın güçlendirilmesi, hatıralardan örneklikler çıkartılması bölgenin bir, bütün, uyumlu güçlü yapıya bürünmesi, dünya istikrarı ve geleceği açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Abdula, "Bölgenin tarihi derinliği ve geçmişte medeniyetimizin bölgede ortaya koyduğu model dikkate alınırsa mevcut yapıyı dönüştürerek dünyaya bir gelecek tasavvuru/teklifi sunma potansiyeline sahip olduğumuza inanmaktayım." değerlendirmesinde bulundu.

Abdula, "YTB tarafından desteklenen 8 ülkede 10 yerel kurumun düzenlediği yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı seminerlerin, Türkiye gezilerinin, kitap okumalarının, sosyal faaliyetlerin merkezde olduğu “Balkan Gençlik Okulları” bu çerçevede öğrenciler, düşünürler, kurumlar, toplumlar arasında etkileşim, hareketlilik ve hafızaya yönelik perspektifi ile bölgenin geleceğine anlamlı ve değerli bir katkı sağlamıştır. Özellikle Osmanlı Ortak Mirasımız projesi çerçevesinde başkanlığını yürüttüğüm Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği ve 8 ülkenin dernekleri adına başta bu çalışmaya büyük önem veren ve desteklerini her daim ortaya koyan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı sayın Abdullah Eren beyefendi ve tüm kurum çalışanlarını tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyor ve başarılarının devamın Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.