Osmanlı’da Modernleşme semineri icra edildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen ve birçok kurumun katkıda bulunduğu Balkan Gençlik Okulu Osmanlı Ortak Mirasımız projesi seminerlerine bu ay İstanbul Şehir Üniversitesinden Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı konuk oldu. Uluslararası Balkan Üniversitesinde gerçekleşen seminerde Osmanlı Modernleşmesi temel kavramlar üzerinden birçok yönüyle irdelendi.

Seminere Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Üsküp Yunus Emre Ensitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dilloğlu, Dernek Başkanımız Sevba Abdula ve öğrenciler katıldı.

Seminerde Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı Osmanlı modernleşmesine dair geliştirilen birçok modelin yanlış olduğunu ifade etti. Osmanlı modernleşmesinde kullanılan batılılaşma, sekülerleşme, laiklik gibi kavramların yetersiz ve açıklıyacılık açısından son derece eksik olduğunu belirtti. Modern devletin ortaya çıkışının, gereksinimlerinin, araçlarının merkeze alarak Osmanlı modernleşmesinin daha doğru anlamlandırılacağını, Osmanlı devletinin bu anlamda Batıdaki birçok devletten önce yeni gelişen koşullara intibak etme konusunda birçok mekanizma geliştirdiğini ortaya koydu. Diğer bir ifade ile Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı Osmanlı modernleşmesinin dışsal şartlara bağlı değil içsel gereksinim çerçevesinde geliştiğini iddia etti.

Seminer öğrencilerin soruları ve dernek başkanımız Sevba Abdula’nın, Prof. Dr. Abdülhamit Kırmızı hocaya hediye takdimi ile son buldu.

haberlerPacwork Operation