Fettah Efendi Derneği’nden 2019 Türkiye Gezisi

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği tarafından Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (Ebsad) katkılarıyla gerçekleştirilen Osmanlı Ortak Mirasımız projesi kapsamında Türkiye gezisi gerçekleştirildi.

Osmanlı Ortak Mirasımız projesine iştirak edenlerden yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı gezi kapsamında İstanbul ve Ankara’da Osmanlı döneminin farklı tarihi yerleri ve ilmi faaliyet gerçekleştiren kurumlar ziyaret edildi. Ayrıca katılımcılar, Türkiye’nin önde gelen hocalarından farklı konular içeren seminerlerden de istifade etme fırsatı da buldu.

Gezinin ilk gününde Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezine konuk olan katılımcılar, burada Doç. Dr. Eyüp Said Kaya’nın “Fatih Medresesi”, Dr. Mustafa Özel’in “Kapitalizm, Ulus ve Birey” ve Nazife Şişman’ın “Dijital Çağda Müslüman Kalmak” konulu sunumlarını dinleme fırsatı buldu. Aynı gün Fatih Camii, Şehzadebaşı Camii, Beyazıd Meydanı, Sultan Abdülhamid’in Türbesi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Serhat Aslaner rehberliğinde ziyaret edildi.

İkinci günde Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşlarından Bilim ve Sanat Vakfı ziyaret edildi. Vakıfta, Prof. Dr. Nurullah Ardıç, “Osmanlı-Türk Modernleşmesi” konusunu sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Serhat Aslaner vakfın çalışmalarını ve hikayesini esas alan konuşma yaptı. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi, Süleymaniye Medresesi ve Arşivi, Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi. Günün sonunda öğrenciler ile Boğaz turu gerçekleştirildi.

Öte yandan, üçüncü günde Türkiye’nin sivil eğitim ve araştırmalarında öne çıkan kurumlarından İlmi Etütler Derneği (İLEM) ziyaret edildi. İLEM’in kurucularından ve uzun dönem başkanlığını yürütmüş Doç. Dr. Lütfü Sunar, yeni bir toplumun dinamikleri neler olmalı konulu konuşma gerçekleştirdi. Kurumun mevcut başkanı Dr. Süleyman Güder, genel sekreteri Mehmet Yıldırım ve yöneticisi Arife Gümüş kuruma dair bilgiler sundu. Diğer yandan katılımcılar, Türkiye’de birçok öncü kişiye ve kuruma büyük katkısı olan İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM Kütüphanesi) ziyaret etme fırsatı buldu. Bir dönem Üsküp’te TİKA koordinatörlüğü görevinde de bulunan Doç. Dr. Tuncay Başoğlu İSAM’ın ansiklopedi gibi birçok çalışmasına dair bilgiler paylaştı. Günün sonunda Türkiye’nin inşa edilen en yeni camilerinden Büyük Çamlıca Camii ziyaret edildi.

Gezinin dördüncü gününde katılımcılar İstanbul’dan başkent Ankara’ya yolculuk etti. Ankara’da da önde gelen birkaç kurum ziyaret edilip farklı konular içeren seminerlere iştirak edildi. Bu kapsamda, YTB’de düzenlenen Osmanlı Ortak Mirasımız projesi sertifika dağıtım töreni YTB Başkanı Abdullah Eren’nin katılımıyla gerçekleşti. Tören, başkanımız Sevba Abdula ve Abdullah Eren’in selamlama ve proje hakkında konuşmaları ile başladı. Tören öğrencilere dağıtılan sertifikalar ile son buldu. Daha sonra Ankara’da sivil eğitim ve araştırmalarda bulunan Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) ziyaret edildi. Kurumda Prof. Dr. Kudret Bülbül, “Nasıl bir gençlik istemeliyiz” konulu seminer gerçekleştirdi. Akşam yemeğinde ise Türkiye’nin sivil toplum alanında öncü kurumlarından İlim Yayma Cemiyeti’nin Ankara Şubesi başkanı Halim Altunkal ziyaret edildi.

Ankara ziyaretinin ikinci, genel Türkiye ziyaretinin beşinci gününde ise Ankara’da kurulan ve büyük bir umutla takip edilen İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) ziyaret edildi. Kurum başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, “İslam Medeniyetinin Geleceği ve Gençlik” konusunu merkeze alan konuşma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Beştepe Millet Camii ziyaret edilip burada Cuma namazı eda edildi. Ayrıca, Osmanlı Ortak Mirasımız projesi kapsamında dernek başkanımız Sevba Abdula, öğrencilerimiz Hacer Süleyman ve Semran Murtezan, Prof. Dr. Kudret Bülbül’ün sunduğu Ankara’da TRT Radyo “Türkiye’nin Sesi Çeşmi Cihan” programına konuk oldu. Programda derneğimiz, Balkanlar, gençlik ve gelecek gibi konular ele alındı.

Gezinin altıncı gününde İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden olan İlim Yayma Cemiyeti ziyaret edildi. İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve İYC Genel Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kışla ile EBSAD Başkan Yardımcısı Mustafa Yelek konuşma gerçekleştirdi. Dr. İsrafil Kışla “İlim Yayma Cemiyeti, adanmışlık ve gençlik” konulu sunum gerçekleştirirken, Mustafa Yelek ise İstanbul ve şehir üzerinden katılımcılar ile söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmalardan sonra Eyüp Sultan Camii ve türbesi ziyaret edildi.

Türkiye gezisinin son gününde ise Osmanlı mimari tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii ve Külliyesi Dr. İbrahim Zeyd Gerçik’in rehberliğinde gezildi.