Medya

Akademia Shkupi për herë të parë organizon program ekskluziv semestral mbi fushën e gazetarisë. Programi ka për qëllim të ofrojë njohuri themelore mbi gazetarinë për kandidatët të cilët dëshirojnë të bëhen gazetarë të sukseshëm dhe të jenë pjesë e sektorit të medias. Programi do të realizohet nga pedagogë dhe profesionistë me eksperiencë të fushës ku studentët do të begatohen me bagazh të mjaftueshëm të njohurive për të filluar rrugën e gazetarit. Seminaret e gazetarisë janë falas.

– Agron Vrangalla – Prof.Dr. Sefer Tairi – İsmail Sinani – Prof.Dr. Aurora Karameti – Adnan İdriz – Elida Zylbeari

Përmbajtja

I. Mediat. Cfarëjanë II. Natyra e lajmeve? III. Citimet në gazetari IV. Mbledhja dhe verifikimi i informacionit V. Piramida e përmbysur VI. Gjetja e lajmit të njoftimet për shtyp – VII. Zhanret mediatike VIII. Etika e mediave IX. Gjinitë e emisioneve televizive X. Mediat e reja

eğitimlerPacwork Operation